Urban Space

Projekt logo oraz produkty akcydensowe:
teczka, papier firmowy i wizytówki

Klient: Print Extra