Nova Dental

Projekt logo, wizytówek, papieru firmowego.

Klient: Nova Dental